Добре дошли в
Община Червен бряг

 

д-р Цветан Костадинов Кмет на Община Червен бряг
д-р Цветан Костадинов
Обществена информация
Виж повече
Местни данъци и такси
Виж повече
Услуги
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Публични регистри
Виж повече
Задължителна правна информация
Виж повече
COVID-19
Харта на клиента
Защита на личните данни
МИГ Карлуковски карст
Към стария сайт

Актуално

Всички новини
04.05.2020 / ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

19.05.2020 / Уведомление за инвестиционно предложение на Община Червен бряг

26.05.2020 / Подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване

18.06.2020 / Съобщение до всички собственици на недвижими имоти и превозни средства

25.06.2020 / Анкетни карти относно План за интегрирано развитие на Община Червен бряг

29.06.2020 / Провеждане на „ПЪРВА КОПКА“ по проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическото развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Червен бряг“ по ПРСР 2014-2020г.

03.07.2020 / ПОКАНА ЗА ПЪРВА КОПКА НА РЕМОНТА НА УЛИЦИ В ЧЕРВЕН БРЯГ И СЕЛИЩАТА ОТ ОБЩИНАТА

09.07.2020 / Покана до граждани и гости на град Червен бряг за първа копка и пресконференция

13.07.2020 / Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Червен бряг

14.07.2020 / Засилва се контролът в Плевенска област за спазване на противоепидемичните мерки