Новини

Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

На 21 и 22 юни 2021 година в Заседателната зала на VІ етаж в сградата на Община Червен бряг , ще се проведат заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Община Червен бряг съобщава на гражданите, че по повод Черешова задушница ...

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на общината за 2020 година.

Пълна информация
Съобщение

Съобщиние до майката при припознаване

Пълна информация