Важно

   Отчет по Закона за енергийна ефективност - 2022 год.

 

 

    Заповед № РД-04-254/23.11.2022 г. за изменение на Заповед № РД-04-187/03.10.2022 г. на Директора на ОДЗ – Плевен за разпределение на земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.

 

Заповед № РД-04-173/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-194/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-215/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-187/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-189/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-174/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-196/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-188/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-190/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-192/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-195/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-191/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-193/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

Заповед № РД-04-175/ 03.10.2022 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен

 

 

 

 

 

До Жителите на Община Червен бряг - П О К А Н А - Дата на публикуване: 10.01.2022 г.

Годишен доклад за наблюдението и контрола при прилагането ОУП на Община Червен бряг - Дата на публикуване: 04.01.2022 г.

Официални празници и неработни дни през 2022 г.

 

WEB Camera