Култура

НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ 1908”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

 – председател: Иванка Димитрова Велкова

тел. 0888483446; 0659 92073, e-mail: [email protected]

НЧ„СВЕТЛИНА 1999”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

– председател : Тихомир Константинов Георгиев

 тел. 0885436174; 0659 92875, e-mail: [email protected]

секретар: Нина Коцева – тел.0879998882

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1923”, С. БРЕСТЕ

– председател: Венислава Митова Симеонова

секретар: Даниела Петрова – тел. 0878 898271 e-mail: [email protected]

НЧ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1925”, С. ГЛАВА

– председател: Галя Иванова Илиева

секретар: Емилия Василева – тел. 0889 793012 e-mail:[email protected] 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1927”, С. ГОРНИК

– председател: Стефка Тодорова Маринова, e-mail:[email protected]

секретар: Марина Ангелова, тел. 0895905767 

НЧ„ПРОСВЕТА 1925”, С. ДЕВЕНЦИ

– председател: Христина Иванова Иванова

секретар: Снежана Генова – тел. 0876692424 e-mail: [email protected]

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1889”, ГР. КОЙНАРЕ

– председател: Светла Георгиева Макавеева

секретар: Лилия Нешева, тел. 0883382115, e-mail: [email protected] 

НЧ „ХР.БОТЕВ 1926“, С.ЛЕПИЦА

– председател: Боян Донков Андреев

секретар: Маргарита Димитрова –  тел. 0889096752 e-mail: [email protected] 

НЧ „ОГНЯНА 1899“, С.РАДОМИРЦИ

– председател: Данка Цветанова Атанасова

секретар: Нели Хинкова – тел. 0885 559291, e-mail: [email protected] 

НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ 1928“-,С.РАКИТА

– председател: Тихомир Петков Станков

секретар: Марияна Иванова –  тел 0877 372033 e-mail: [email protected]

 НЧ „ТОДОР ПОПОВ 1927“, С.РЕСЕЛЕЦ

– председател: Иванка Величкова Петкова

секретар: Емилия Николова – тел. 0885 095629 e-mail: [email protected] 

НЧ „ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927“, С.РУПЦИ

– председател: Диана Николаева Цветанова

секретар: Анета Архангелова; тел. 0878179571, e-mail: [email protected]

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1921“ ,С.СУХАЧЕ

– председател: Краса Нинова Тодорова

секретар: Аделина Цветанова  –  тел. 0877 497248 ,e-mail: [email protected]

НЧ „РАЗВИТИЕ 1897“,С.ТЕЛИШ

– председател: Георги Данчев

секретар: Даринка Василева – тел. 0883 318930, e-mail: [email protected] 

НЧ „МИТКО ЛАКОВ 1903“, С.ЧОМАКОВЦИ

– председател: Павел Иванов Иванов

секретар: Цветомира Георгиева – тел. 0895 740486 , e-mail: [email protected]

 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

регистрирани по Н А Р Е Д Б А за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Червен бряг

 

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 2004 – ОБЕДИНЕНИ

- председател: Магда Цветанова Йотова  

Тел. – 0878621726

ККП “ЗЛАТНА ЕСЕН“ - ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

- председател: Иван Николов Пробойски  

Тел. – 0899816014

ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

- председател: Тотка Тодорова Цветкова 

Тел. – 0878481230

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ  – С.БРЕСТЕ

- председател:  Иван Илиев Цветков 

Тел.- 0886337765

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ - С.ГЛАВА

Председател:  Миладинка Димитрова Илиева

Тел. – 0876689688

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.ГОРНИК

- председател : Мария Тодорова Недялкова  

Тел.- 0878533587

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ПЛАМЪК“- С.ДЕВЕНЦИ

- председател: Розалия Симеонова Митева  

Тел.- 0893417377

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „НАДЕЖДА“ – ГР.КОЙНАРЕ

- председател: Симеон Иванов Христов  

Тел. – 0876688401

„КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА“ – ГР.КОЙНАРЕ

- председател: Николина Йорданова Карагьозова 

Тел.- 0887257425

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ ЛИПИТЕ“ – С.ЛЕПИЦА

- председател: Светлинка Христова Николова

Тел.- 0887561257

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗЛАТНА ЕСЕН“ – С.РАДОМИРЦИ

- председател: Маргарита Иванова Тодорова  

Тел.- 0885352556

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ – С.РАКИТА

- председател: Виолета Йорданова Петкова

Тел.- 0888872901 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.РУПЦИ

- председател: Цветана Ненчова Лазарова 

Тел.- 0879222439

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „СТАРИЯТ ДЪБ“ – С.СУХАЧЕ  

- председател:   Гроздана Миланова Атанасова  

Тел. – 06572/2246

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ТЕЛИШ

- председател: Димитринка Кръстева Димитрова

Тел.- 0887586902

ДАМСКИ КЛУБ “ЛАДА“ – С. ТЕЛИШ

- председател: Светла Димитрова Василева

Тел.- 0888716313

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ЧОМАКОВЦИ

- председател: Надя Вутова Додева  

Тел.- 0877409800

 

 

 

КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР

 

НА  ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ – 2021г.

 

 

 

Дата, месец

Културни инициативи

 

Организатори

 

Месец януари

 

 

 

месец януари

Празничен народен календар. Зимни празници

Читалища в общината

месец януари

173 години от рождението на Христо Ботев - библиотечни изяви

Читалища в общината

7 януари

Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки”

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец, Община Червен бряг

15-27 януари

Участие на фолклорно трио „Феникс“ с Международен фолклорен конкурс „Златен глас“ - онлайн

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

21 януари

Бабин ден, Ден на родилната помощ

Читалища в общината

 

142 години от смъртта на Любен Каравелов- библиотечни изяви

НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци

месец януари

Издателска дейност: бр. 1 и 2 на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книги ( Саво Бацов)

 

НЧ “Светлина 1999 гр. Червен бряг

 

165 години от рождението на Райна Княгиня

НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци

 

130 години от рождението на Николай Райнов

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

 

Месец февруари

 

 

 

11-14 февруари

 

Трифоновден – празник на лозаря.

Конкурс за най-добро домашно вино и тематичен базар

НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908”, съвместно с Община Червен бряг,

читалища и ПК от общината

 

19 февруари

 

 

 

148 години от обесването на Васил Левски - рецитали, библиотечни изяви, поднасяне на венци пред паметните знаци

Община Червен бряг,

Национално дружество „Традиция“ – РК “Крали Марко“,

читалища, училища

 

Национален  конкурс “Мила Родино – 120 години от създаването на химна на Кирил и Методий“ – обявяване на конкурса, регламент за участие

НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци, Община Червен бряг

 

24 февруари

 

235 години от рождението на Вилхелм Грим

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с ДГ “Снежанка“ филиал с. Телиш

месец февруари

Битова вечер „Зима край огнището“

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

месец  февруари

„Работилница за мартеници”

Читалищата в общината

месец  февруари

 

Издателска дейност: бр. 3 и 4  на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книги ( Димитър Бутански)

 

НЧ “Светлина 1999» гр. Червен бряг

 

Месец  март

 

 

1 март

Първомартенски тържества –

Баба Марта и Ден на самодееца

Читалищата, съвместно с детски градини, училища, ПК

 

3 март

 

Национален празник на Република България

  • Панихида при Черния паметник в с. Телиш;
  • Поднасяне на венци пред паметници в общината;
  • тържествени концерти, изложби, рецитали,  музикални продукции, възстановки

Община Червен бряг

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш,

читалищата от общината,

Национално дружество „Традиция“ – РК “Крали Марко“ Червен бряг

 

5- 6 март

Участие на школата по вокално пеене в Национален фолклорен конкурс за изпълнители на народна музика – певци и инструменталисти „Дунавски славей“ гр. Русе

НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908”

гр. Червен бряг

8 март

Международен ден на жената – празнични инициативи

Читалища от общината, ПК, училища и детски градини

11 март

282 години от рождението на Софроний Врачански – библиотечни изяви

НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци

14 март

Сирни Заговезни

Читалища - с. Лепица, с. Реселец,

с. Сухаче, с. Чомаковци

20 март

Тодоровден – кушии

/традиционни надбягвания/

Читалища - с. Радомирци, с. Реселец,

с. Горник, с. Сухаче, с. Глава

21 март

Традиционен  пролетен бал

– за автентични носии

НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци, Община Червен бряг

 

Световен ден на поезията

НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

 

Изложба на Тошка Катева и представяне на книгата й

„Как обикнах Родопите“

НЧ “Светлина 1999гр. Червен бряг

 

Участие на групи от танцовите школи  в Национален фестивал на школи и любители

„Русчуклийска среща 2021“ 

 

НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

22 март

Пролетен празник - дефиле

„От раклата на баба“

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871“ с. Ракита

22 – 25 март

Първа пролет и Благовещение –

концерти, тържества, изложби, излети,

спортни празници

Читалищата от общината, съвместно с училищата и кметствата

27 март

Международен ден на театъра

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

месец март

Кукерски карнавал

НЧ “В.Левски1925“ - с. Глава

месец март  

Представяне на издадени книги на поетесата Гергина Давидова

НЧ “Светлина 1999гр. Червен бряг

месец март  

Издателска дейност: бр. 5 и 6 на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книги ( Димитър Бутански, Васил Василев)

 

НЧ “Светлина 1999гр. Червен бряг

 

Месец април

 

 

1 април

Международен ден на хумора и шегата – забавни и хумористични програми

Читалищата от общината

 

2 април

Международен ден на детската книга

Читалищата от общината

 

„С моливи, четка и боички рисувам приказка за всички“ – конкурс за рисунка по мотиви от любими приказки

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

7 април

Световен ден на здравето

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

18 април

Международен ден за опазване паметниците на културата – грижа за обектите по туристическа пътека „През историята“

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

22 април

Ден на Земята – срещи, изложби

НЧ “Митко Лаков 1903”-

с. Чомаковци

24 април

Детско-юношески регионален конкурс за певци и инструменталисти „Фолклорни приумици“ –Червен бряг 2021 г.

НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908”

Община Червен бряг

24 – 25 април

Пролетни народни празници и обичаи – кумичене, лазаруване,

Цветница

Читалищата от общината, училища, детски градини

месец април

Участия на формации и школи във фолклорни фестивали и танцови конкурси ( Велинград, Елена, Горна Оряховица)

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

 

месец април

217 години от рождението на Ханс Кристиян Андерсен

Седмица на детската книга и изкуства за деца -

маратон на четенето, конкурси, беседи, изложби

 

Читалищата от общината

месец април

Издателска дейност – бр. 7 и 8  на „Вестник 21”

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

Представяне на книгата на Мирослав Михайлов „Поздравъ от Червен-брег“

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

Великденски музикални изяви, изложби,

годишни продукции

Читалищата от общината

 

Месец май

 

 

 

1 май

Традиционен събор в с. Радомирци

НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци

2  май

Национален фолклорен фестивал „Гергьовден”

НЧ “Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре,  Община Червен бряг

6 май

 

Гергьовден. Ден на храбростта.

Гергьовски празници в селищата на общината

Читалищата от общината

9 май

Честване Деня на Европа и Деня на победата

Поднасяне на венци пред паметниците на загиналите във

войните

Община Червен бряг,

Читалища в общината

11 май

Празник на библиотечните работници

  • „Библиотекар за един ден“
  • Работна среща с библиотекарите от общината

Читалища в общината

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871“ с. Ракита

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

11 май

 Бал на автентични носии

НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица

18 май

Международен ден на музеите

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

24 май

Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

- Изложби, литературни срещи и презентации на книги, празнични концерти

Общоградски концерт и връчване наградите за принос в духовната сфера

Национален  конкурс “Мила Родино – 120 години от създаването на химна на Кирил и Методий“ – обявяване на резултатите и награждаване

 

Читалищата в общината,

училища, детски градини

 

Община Червен бряг

 

НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци Община Червен бряг

 

месец май

Национален фолклорен фестивал „ Напеви от северозапада 2020 с. Горник“

НЧ „Христо Ботев 1927” с. Горник, Община Червен бряг

месец май

Среща с Никола Ценкуловски и представяне на книгата му „родовете на град Койнаре“

НЧ “Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре

месец май

10 години ВГ „Белчевите ергени“

  • концерт

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

месец май

Участия на формации и школи в национални фолклорни фестивали ( Балкан Фолк - Велико Търново, Койнаре, Арбанаси, Горник)

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче

 

Годишен концерт-продукция на формации, школи и групи

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

 

Издателска дейност – бр. 9 и 10 на “Вестник 21”

Представяне на книги

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

 

Месец юни

 

 

 

1 юни

Ден на детето – празнично шоу,

спортни състезания, излети

Община Червен бряг,

читалищата от общината

1 юни

Откриване на Лятна програма „Читалището място за творческа изява и отдих на деца и юноши през лятото”

 

 

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

2 юни

Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – тържества, конкурси за Ботева поезия, изложби,

посещение на живата картина на връх Вола

Фолклорен събор «За героите на България»

95 години Народно читалище „Христо Ботев 1926“ с. Лепица

Читалища и училища от общината

 

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица Община Червен бряг

2 юни

Патронен празник на НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре

НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре

12 - 13 юни

Национален фолклорен фестивал

„Ехо от Северозапада”

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче, Община Червен бряг

19 юни

Национален фолклорен  фестивал „Пъстра шевица”

  • Червен бряг 2021

НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908”,

Община Червен бряг

21 юни

155 години от рождениет на Стооян Михайловски

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

24 юни

Еньовден - Ден на билките

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871“ с. Ракита

26 юни

Ден на град Червен бряг

Община Червен бряг

месец юни

Участия на формации и школи в международни и национални фолклорни фестивали и събори ( Гърция, Арбанаси, Сухаче, Враца)

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг и други читалища в общината

месец юни

Празник на гр. Койнаре

 

НЧ „Христо Ботев 1889” и Кметство гр. Койнаре

месец юни

Издателска дейност – бр. 11 и 12 на «Вестник 21»

Представяне на книга на Нора Нова

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

Месец юли

 

 

 

месец юли

Летни занимания с децата в селищата на общината

Читалищата от общината

10 юли

Регионален Фолклорен преглед на народното   творчество

„ Глътка Жива Вода”

НЧ “Митко Лаков 1903”-

с. Чомаковци,

Община Червен бряг

18 юли

184 години от рождението на Васил Левски

Община Червен бряг,

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

20 юли

 

Кулинарна изложба „Пътеки към миналото“

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871“ с. Ракита

 

20 юли

 

Илинден – традиционен оброк в м. “Езерото”

Честване на празника /курбани/ в селищата на общината

Община Червен бряг,
читалища и кметства

месец юли

Издаване на бр. 13 и  14 на „Вестник 21” и предпечатна подготовка на книги на местни и външни автори

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

 

 

Участие на самодейните колективи в национални и международни фестивали

Читалища в общината

 

Месец август

 

 

 

 

2 август

„Св. Илия Гръмовержец“ – оброк на село Ракита

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871” с. Ракита

 

 

Регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Глава се весели

НЧ “В. Левски 1925“ с. Глава,
Община Червен бряг

 

Участие в XII Национален събор на българското народно творчество  Копривщица

Читалища и пенсионерски клубове в общината

15 август

125 години от рождението на Тодор Попов

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец

15 август

Успение Богородично / Голяма Богородица/

- оброк и водосвет на с. Рупци и с. Чомаковци

Кметства – Рупци и Чомаковци

16 август

135 години от рождението на Дора Габе

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

 

Традиционен събор на с. Глава

НЧ “В. Левски1925“- с. Глава

 

Издаване на бр. 15 и 16 на „Вестник 21”

НЧ “Светлина 1999”

 

Участие на самодейни състави в Световния шампионат по фолклор

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче

 

Участие в Доброволчески лагер

НЧ “Митко Лаков 1903” -

с. Чомаковци

Месец септември

 

 

 

3-5 септември

Традиционен есенен панаир “Червен бряг 2021“

Община Червен бряг

6 септември

Съединението на България

 - библиотечни изяви, дискусии, празнични концерти

Община Червен бряг,

читалищата в общината

15 септември

Посрещане на първокласниците и първа среща с книгата

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1871” с. Ракита

18 септември

Празник на реселешкия воден лук

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец, Община Червен бряг

22 септември

100 години от смъртта на Иван Вазов

„Отечество любимо“ - рецитал

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

22 септември

113   години от обявяване независимостта на България –

празнични прояви в селищата от общината

Община Червен бряг,

читалищата в общината

22 септември

«Всичко, що е българско» - празник на регионално ниво

НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци Община Червен бряг

26 септември

IV Регионален фолклорен фестивал „Радомирци пее и танцува“

НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци Община Червен бряг

месец  септември

Участие на самодейни състави в национални и регионални фестивали – Царево, Приморско, Балчик, Кюстендил и др.

Читалищата в общината

 

месец септември

Издаване на бр. 17 и 18 на „Вестник 21”

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

 

Месец октомври

 

 

 

 

 

1 октомври

Ден на българската поезия.

Международен ден на музиката.

Международен ден на възрастните хора

 

Читалища и пенсионерски клубове в общината

2 октомври

X Национален фестивал за песенно творчество

 „Христо Ковачев”

НЧ „Тодор Попов 1927”  с. Реселец, Община Червен бряг

22 октомври

Честване на 150 г. от създаването на Народно читалище

”Н. Й. Вапцаров 1871“ с. Ракита

НЧ ”Н.Й. Вапцаров 1871“  с. Ракита, Община Червен бряг

23 - 24 октомври

Традиционни събори на селата: Ракита, Рупци, Чомаковци, Бресте, Лепица

НЧ и кметства – с. Ракита, с. Рупци, с. Чомаковци, с. Бресте, с. Лепица

 

24 - 28 октомври

Дни на село Телиш

-  144 год. от освобождението на с. Телиш,

-  Празник на храм „Св. Вмч. Димитрий”

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с кметството

м. октомври

„Фестивал на веселието и трудолюбието“              

Честване на 100 години от създаването на Народно читалище „Асен Златаров 1921” с. Сухаче

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче, Община Червен бряг

м. октомври

Участие в Международния фестивал „Кукурузени усмивки“ - Селановци

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

 

Издателска дейност – бр. 19 и 20 на „Вестник 21”,

изложба и представяне книга на местен автор

НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

 

Месец ноември

 

 

 

1 ноември

Ден на народните будители –

тържества, изложби, срещи

Община Червен бряг,

читалища, училища, детски градини

21 ноември

Ден на християнското семейство

Читалищата от общината

24 ноември

XIII  Регионален рецитаторски конкурс „За него – Живота”

 

НЧ  „Н.Й.Вапцаров 1908”,

Община Червен бряг

 

Издаване  на бр. 21 и 22 на “Вестник 21”

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

Участие в Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“- гр. Банско

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче

 

Празник на народната песен

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

 

Месец декември

 

 

 

 

6-10 декември

Първи Национален конкурс за фантастичен разказ, рисунка и фотография, посветен на Любен Дилов /баща/

 

НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

м. декември

Украсяване и запалване светлините на коледна елха,

детски програми, работилници, коледни базари

Читалищата от общината, училища, детски градини

 

Празник “22 години читалище “Светлина”

Издаване на бр. 23 и 24 на “Вестник 21”

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

 

 

Коледни и Новогодишни празници:

 

- „Да пребъде Коледа” – XI Национален фолклорен фестивал

 

Тържествено запалване светлините на коледната елха

-  Коледен концерт

-  Посрещане на Новата 2022 година

 

Читалища, кметства, училища, детски градини, ПК

 

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с  Община Червен бряг

 

Община Червен бряг

 

 

 

 

Културният календар е съставен въз основа на предложенията на културните институции на територията на общината и отразява най-характерното от бита и традициите на региона.

                Той е отворена система -  може да се допълва или изменя през годината в зависимост от финансовите възможности на Общината и възникналите обстоятелства и потребности.

 

 

Изготвил:    /п/

Десислава Белчева

Началник отдел „Хуманитарни дейности”