Транспорт

Транспортни линии

 • АГ Червен бряг

  ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

  ДИСПЕЧЕР АВТОГАРА  0895788244

  № по ред Автобусна линия Начален час Краен час
  1. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 05,00 05,30
  2. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 06,55 07,24
  3. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 13,30 14,00
  4. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 16,18 16,49
  5. АГ Червен бряг – ЖК Победа – Детска градина – ИК - АГ Червен бряг 22,00 22,29
 • Бресте

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  6. Бресте – Червен бряг 06,00 06,28
  7. Бресте – Червен бряг 06,25 06,55
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  8. Червен бряг - Бресте 08,10 08,40
  9. Червен бряг - Бресте 12,05 12,35
  10. Червен бряг - Бресте 15,00 15,30
  11. Червен бряг – Бресте 17,05 17,30
  12. Червен бряг – Бресте 17,55 18,25
  13. Червен бряг – Бресте 20,05 20,33
 • Глава

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  14. Глава – Червен бряг 06,50 14,30
  15. Глава – Червен бряг 15,20 17,00
  16. Глава – Червен бряг 06,30 07,06
  17. Глава – Червен бряг 09,50 12,05
  18. Глава – Червен бряг 08,00 10,10
  19. Глава – Червен бряг 13,30 15,45
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  20. Червен бряг - Глава 08,00 08,40
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  21. Червен бряг - Горник 17,00 17,15
  22. Червен бряг - Горник 06,40 06,50
  23. Червен бряг - Горник 09,30 09,50
  24. Червен бряг - Горник 13,40 13,49
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  25.

  Червен бряг – Гробищен парк /само в събота/

  09,00 10,00
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  26. Червен бряг - Девенци 08,00 08,22
  27. Червен бряг – Девенци 11,10 11,32
  28. Червен бряг – Девенци 17,00 17,20
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  29. Червен бряг - Ракита 08,25 08,55
  30. Червен бряг - Ракита 11,50 12,20
  31. Червен бряг – Ракита 17,15 17,47
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  32. Червен бряг - Реселец 09,30 09,45
  33. Червен бряг - Реселец 13,30 13,45
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  34. Червен бряг – Сухаче - Лепица 07,45 08,06
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  35. Червен бряг – Чомаковци - през Сухаче 11,15 11,45
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  36. Червен бряг - Сухаче 09,45 10,15
  37. Червен бряг - Сухаче 14,30 14,50
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  38. Червен бряг - Телиш 06,00 06,30
  39. Червен бряг - Телиш 14,30 15,10
  40. Червен бряг - Телиш 18,00 18,40
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  41. Червен бряг – Горник – Сухаче – Лепица – Чомаковци – Червен бряг 17,30 18,07
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  42. Червен бряг – Горник – Сухаче - Лепица 06,15 06,40
 • Червен бряг

  ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  1. № 1341 Червен бряг - Бреница 18,30 6,00
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  2. № 1352 Червен бряг – Кнежа / без неделя/ 09,15 10,20
  2.1. № 1351 Червен бряг – Кнежа /без неделя/ 11,00 13,30
 • Червен бряг
  № по ред Автобусна линия Начален час Краен час
  3. № 1322 Червен бряг – Долни Луковит - Плевен Изпълнява се в петък и неделя/ 14,00 16,20
  3.1. № 1321Червен бряг – Долни Луковит – Плевен /изпълнява се целогодишно/ 07,05 11,10
  4. № 1313 Червен бряг – Ракита  - Плевен /изпълнява се в неделя/ 13,00 15,15
  4.1. № 1312 Червен бряг –Ракита  - Плевен /изпълнява се в събота/ 08,00 10,00
 • Червен бряг

    РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА 

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  1. № 15201 Червен бряг - Тетевен 08,00 12,35
 • Червен бряг

  № по

  ред

  Автобусна линия Начален час Краен час
  2. № 15101 Червен бряг - Етрополе 08,50 14,00