Последна поръчка

Коментарите са изключени за Процедури 2020
Процедури 2020

    Обществена поръчка: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна...