ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ЧЕРВЕН БРЯГ , находящ се в УПИ I , кв.5, ЦГЧ на гр.Червен бряг

ДАТА: 21.10.2016г. № 754394 Описание: ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР – ЧЕРВЕН БРЯГ , … Continue reading »