Информация и публичност по проект: „Повишаване на административния капацитет на служителите в община Червен бряг“…

Обществена поръчка: Информация и публичност по проект: „Повишаване на административния капацитет на служителите в община Червен бряг“, по схема за … Continue reading »

Обществена поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект на Община Червен бряг: „Това е моята къща”…

Обществена поръчка: Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект на Община Червен бряг: „Това е моята къща” … Continue reading »

Oбществена поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ "ТОВА Е МОЯТА КЪЩА",

Oбществена поръчка: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ „ТОВА Е МОЯТА КЪЩА“, финансиран по Оперативна … Continue reading »