Доставка на течно гориво – Дизел/Газьол за отопление на общински, учебни заведения и мероприятия от община Червен бряг".

ID 638726 –  http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=638726 Решение Информация за изпълнен договор – Дата на публикуване: 13.05.2015г. Информация за изплатени суми  

Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Червен бряг“

Обществена поръчка: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Червен бряг“ID № 634414 с хипервръзката – http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=634414&newver=2РешениеОбявлениеДокументация за … Continue reading »

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Основно училище "Христо Смирненски" гр. Червен бряг по обособени позиции:

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг по обособени позиции: … Continue reading »

Предоставяне на дейност по социална услуга „обществена трапезария” на територията на община Червен бряг …

Обществена поръчка: Предоставяне на дейност по социална услуга „обществена трапезария” на територията на община Червен бряг за 99 бенефициенти за … Continue reading »