Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

1. ТРАЯНА МЕТОДИЕВА КСЕНУ

Собственик на УПИ V-1085, кв.79 по плана на гр. Червен бряг,

 

2. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

Собственик на УПИ VII-1080, кв.79 по плана на гр. Червен бряг,

 

Обявяване КПИИ - пълен текст

 

 

 

 

06.01.2021 21:36