СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка“, Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански … Continue reading »