От 18.02.2019 г. стартира кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.

Община Червен бряг, отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ съобщава на всички собственици на недвижими имоти и превозни … Continue reading »