Новини

Прессъобщение

СОНИК СТАРТ ще проведе инициатива за засаждане на подходящи дървесни видове

Пълна информация
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.0026-C01 на стойност 316 660,45 лева, в изпълнение на проект „ Патронажна грижа + в Община Червен бряг“

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Обучение на председатели и секретари на СИК на територията на община Червен бряг

Пълна информация
Часът на Земята

„Часът на Земята“ е най-мащабната глобална инициатива, посветена на опазването на планетата.

Пълна информация
Важно за безработните

Информация относно създаване на организация на работа, осигуряваща превенция в условията на усложнена епидемична обстановка от COVID-19 в периода 22 – 31 март 2021 г.

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация
Съобщение

Нарушено водоснабдяване

Пълна информация