Община Червен бряг и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обявявят инициатива " Коледа е! Подари усмивка"

 

Коледа е време за милосърдие и малки чудеса, за сбъдване на мечти и подаряване на надежда.

Община Червен бряг и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обявявят инициатива " Коледа е! Подари усмивка"

Каним всички деца на възраст от 5 до 18 години да изработят своя коледен подарък - картичка с пожелание, която да достигне до домовете на възрастни и самотно живеещи хора.

Към картичката е необходимо да бъде приложена следната информация:

- две имена

- възраст

- детска градина или училище

- телефон за връзка с родител, учител или ръководител

✨️ Очакваме Вашите картички до 12 декември 2023 , в стая 403 на Общинска администрация.✨️