Поздравителен адрес

 

Уважаеми съграждани от ромската общност,

На 8 април ромите по целия свят отдават почит към своите жертви през Втората световна война. През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната организация "Романо юнион", обявяват 8 април за Международен ден на ромите.

Това е денят, в който ромите от всички краища на земята се обединяват и заявяват своята позиция за мир, равенство и толерантност. Това е и ден, в който обръщаме по-голямо внимание на проблемите на тази малцинствена група.

Позволете ми от името на общинска администрация и от свое име да поздравя ромската общност в община Червен бряг по случай отбелязването на празника, с пожелание за здраве, успешна реализация и благополучие!

Общинското ръководство в своята работа винаги се е водило от принципа на равнопоставеност на своите жители, независимо от тяхната етническа принадлежност. Вярвам, че ще продължим да се отнасяме с толерантност един към друг и ще работим заедно в името на просперитета на нашата община!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов - Кмет на Община Червен бряг