Проект „Грижа в дома в Община Червен бряг“

 

    На 17.01.2023 г. в Министерството на труда и социалната политика, Кметът на Община Червен бряг – д-р Цветан Костадинов и ръководителят на Управляващия орган на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027г. Цветан Спасов, подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0105-C01 на стойност 933 139,51 лева, в изпълнение на проект „Грижа в дома в Община Червен бряг“.

 

    Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0105-C01, проект „Грижа в дома в община Червен бряг“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., се обявява подбор за наемане на служители по проекта.

    ОБЯВА КООРДИНАТОР

    ОБЯВА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

    ОБЯВА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

  ОБЯВЛЕНИЕ ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

    ОБЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

    ОБЯВЛЕНИЕ ШОФЬОР