Обява

 

Със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв/ДР/ на български граждани, както следва:

  1. НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново  – 120 длъжности;
  2. Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности.

 

Съгласно заповедта на министъра, службата ще започне от 07 септември 2022 г.

Кандидатите за срочна служба в ДР трябва:   

  1. Да имат завършено най-малко основно образование;
  2. До 05.07.2022 г. да подадат лично писмено заявление до структурата където ще се проведе срочната служба чрез структурите на Централно военно окръжие.

 

Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца и включва последователно преминаване на следните етапи:

  1. Начална военна подготовка;
  2. Специална военна подготовка;
  3. Изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили.

За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание /около 1000 лв. + добавки/.

 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Червен бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда и петък).

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

За справки: GSM 0886851886,

Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921