Обучение на преброители, контрольори и резерви за Преброяване 2021

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Червен бряг, област Плевен, съвместно с ТСБ - Плевен организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Червен бряг.

Обученията ще се проведат, както следва:

НЧ „ Светлина“ – гр. Червен бряг

 

№ по ред

Дата

Начален час

Участници в обучението

 

1

25.08.2021 г.

9:30

  • Преброители, в т. ч. резервни преброители, за гр. Червен бряг;
  • Контрольори,  в т. ч. резервни контрольори за община Червен бряг
 
 

2

26.08.2021 г.

9:30

  • Преброители, в т. ч. резервни преброители, за:

с. Бресте;

с. Глава;

с. Горник;

с. Девенци;

гр. Койнаре;

с. Лепица;

с. Ракита;

с. Радомирци;

с. Реселец;

с. Рупци;

с. Сухаче;

с. Телиш;

с. Чомаковци.

 
 

 Обучението ще се проведе при спазване на всички  противоепидемични мерки..

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.