Съобщение

 

На 22.06. 2021 година /вторник /  от  11.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1908”, ще се проведе  публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2020 година.

 

Съобщение - публично обсъждане отчет на бюджет 2021 на Община Чрвен бряг

Предложение относно приемане отчета на бюджет 2020 г. на Община Червен бряг

Отчет бюджет 2020 г. - съгл. чл.51 от наредбата за съставяне бюджета на Община Червен бряг