Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Червен бряг за 2020 год.

На 22.06. 2021 година /вторник /  от  11.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1908”, ще се проведе  публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2020 година.

 

Обява публично обсъждане отчет бюджет 2020 г.

Отчет бюджет 2020 г. - съгл. чл.51 от наредбата за съставяне бюджета на Община Червен бряг

Предложение относно приемане отчета на бюджет 20202 г. на Община Червен бряг

 

09.06.2021 20:47