Кметът на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов проведе среща със заместник регионалния министър Николай Нанков

 

Кметът на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов проведе среща със заместник регионалния министър Николай Нанков, на която бяха обсъдени важни за нашата община въпроси по отношение на инфраструктурата. 
Кметът потърси съдействие от МРРБ за подмяна на водопровода за питейна вода в селата Реселец и Бресте, както и за цялостна рехабилитация на улиците "Раковски", "Антим" и " Сава Младенов" в гр . Червен бряг.
Срещата се проведе по инициатива на  народния представител Пламен Тачев, благодарение на когото миналата година общината получи от Министерския съвет целево 1,6 милиона лева, с които бяха ремонтирани значителна част от проблемните улици във всички населени места. Тачев съдейства и за осигуряване на средствата за така наложителния ремонт на бул. "Европа", който е изключително важна предпоставка за развитието на местния бизнес и привличане на повече инвестиции.
Кметът Костадинов е категоричен, че ще продължи да работи за подобряването на инфраструктурата и благодари за подкрепата на Пламен Тачев и МРРБ.