Съобщение

На   19 и 20   април  2021  година  в  Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

 

Съобщение за заседания на пост. комисии - месец април 2021г. - пълен текст

 

 

15.04.2021 11:27