Съобщение

 

 

До

Жителите на Община

Червен бряг

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми жители на населените места на територията на община Червен бряг, уведомяваме Ви, че по повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници, Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит няма да работи в дните 24.12.2020г. и 25.12.2020 г.

Във връзка, с което услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на отпадъците на територията на община Червен бряг НЯМА да бъдат извършвани в дните 24.12.2020 г. и 25.12.2020 г.

 

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг