Съобщение

 

В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район „Червен бряг“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на строителен обект - "Подмяна на уличен водопровод по ул. „Г. С. Раковски“" на 11.12.2020 г., нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг.