С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На вниманието на всички таксиметрови превозвачи на територията на Община Червен бряг

 

            Отдел „Икономика и общинска собственост“ при Община Червен бряг уведомява всеки превозвач, желаещ да извършва таксиметров превоз на пътници на територията на Общината, че заявления за издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз през 2021 година, могат да се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на партерен етаж в сградата на общинска администрация от 16.11.2020 г. 

 

           /П/

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг