На 28.09.2020 г. (Понеделник) за времето от 09,00 до 16,00 часа отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ няма да може да обслужва клиенти

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с осъществяване на планирано прекъсване на електрозахранването от ЧЕЗ Разпределение, на 28.09.2020 г. (Понеделник) за времето от 09,00 до 16,00 часа отдел „ Администриране на местните данъци и такси“ няма да може да обслужва клиенти. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг