Анкетни карти относно План за интегрирано развитие на Община Червен бряг

 

Предоставяме на Ваше разположение анкетни карти относно изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Червен бряг.

Същите са достъпни в подходящ за попълване формат в прикачените файлове. След попълване, моля изпратете на следния адрес за електронна поща: [email protected]

Вашето мнение и обратна връзка са важни за Общината. Благодарим предварително на участниците!