Заповед № РД - 09-289/01.06.2020 г.

 

З А Б Р А Н Я В А  СЕ :

1. Брането на липов цвят от насаждения и единични дървета в паркове, зелените площи, вътрешнокварталните градинки, междублоковите пространства, сервитути на пътните артерии, алеите и други площи общинска собственост на територията на община Червен бряг.

2. Чупенето, кастренето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на община Червен бряг.

3. Събирането и използването за търговия на падналия липов цвят и цветен прашец от прилежащите площи (тротоари, улици и др.) на територията на Община Червен бряг.