Харта на клиента и заповед за утвърждаване

Уважаеми съграждани и гости на Община Червен бряг,

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване.

Спазвайки всички изисквания за предоставяне на качествено административно обслужване и съобразявайки се с Международния стандарт за качество ISO:9001:2015, чрез „Хартата на клиента”, Ви уведомяваме, че общинска администрация ще продължава да работи за още по-добро обслужване. Информираме Ви какво очакваме от Вас и какво може да предприемете Вие. Тази Харта своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се Ваши потребности и изисквания.

С пълния текст на Хартата на клиента може да се запознаете тук:

Харта на клиента - 2022 г.

Заповед за утвърждаване на харта на клиента - 2022 г.