Четвъртък, Септември 03, 2015
   
Text Size
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг

Контакти

Телефон: 0659 927 08
Факс: 0659 923 51
municipality@
chervenbryag.bg


Разплащателна сметка

"Търговска банка Д" офис Червен бряг

IBAN: BG82DEMI92408400081712

BIC: DEMIBGSF

 

Общински план за развитие на Община Червен бряг за периода 2014-2020 г.

Общинския план за развитие на Община Червен бряг за периода 2014-2020 г. може да бъде изтеглен от тук

Община Червен бряг е покрила следните стандарти


 

Декларация на Общинска администрация на Община Червен бряг

Горещ телефон

Горещ телефон за  безплатна информация относно
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради:
0659/921-70

Анкета

Антикорупция