Петък, Ноември 27, 2015
   
Text Size
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг
  • Община Червен бряг

Контакти

Телефон: 0659 927 08
Факс: 0659 923 51
municipality@
chervenbryag.bg


Разплащателна сметка

"Търговска банка Д" офис Червен бряг

IBAN: BG82DEMI92408400081712

BIC: DEMIBGSF

 

Горещ телефон

Горещ телефон за  безплатна информация относно
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради:
0659/921-70

Анкета

Антикорупция