Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 16.10.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг, с. Бресте и гр. Койнаре.

 “В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, на основание чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020 година на Директора на ОД „Земеделие“ – Плевен

Z_Radomirci_19_20 Z_Rakita_19_20 Z_Reselec_19_20 Z_Ropci_19_20 Z_Suhache_19_20 Z_Telish_19_20 Z_Breste_19_20 Z_Ch_Bryag_19_20 Z_Chumakovci_19_20 Z_Devinci_19_20 Z_Glava_19_20 Z_Gornik_19_20 Z_Koynare_19_20 Z_Lepica_19_20

Съобщение относно заповед №РД-29-05 от 04.10.2019 година на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане решение №1410/26.09.2019 г. на Общински съвет Червен бряг.

СЪОБЩЕНИЕ Общински съвет Червен бряг уведомява, че със заповед № РД-29-05 от 04.10.2019 година, Областния управител на област Плевен връща … Continue reading »