Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопровода, на 21.02.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопровода, на 21.02.2019 г. нарушено … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 19.02.2019 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник , с Девенци и в района на ул. „П. Волов“ в гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 19.02.2019 … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 11.02.2019 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на ул. Дойран в гр. Червен бряг.

“ВиК“ Район Червен бряг Съобщение Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните системи, днес, 11.02.2019 г., нарушено водоснабдяване ще има … Continue reading »