УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ,

 

Уведомяваме Ви, че Община Червен бряг закрива съществуващата сметка за събиране на местни данъци и такса битови отпадъци с IBAN: BG16TTBB9400 8427786025, BIC: TTBB BG22 в „ЕКСПРЕСБАНК” клон Червен бряг.

Считано от 01.04.2020 г. новата сметка на Община Червен бряг, по която ще се плащат  задълженията за местни данъци и такса битови отпадъци е в „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД – ФЦ Плевен офис Червен бряг, IBAN: BG 04DEMI92408400254515, BIC: DEMIBGSF.

 

  До Община Червен бряг

  Нова банкова сметка и видове плащане