Обществена поръчка: Дневна физическа охрана на обект: Екопътека „Тектонски гребен“ – с.Реселец, община Червен бряг

ДАТА: 19-01-2015 № 9049694 Описание: Обществена поръчка: Дневна физическа охрана на обект: Екопътека „Тектонски гребен“ – с.Реселец, община Червен бряг ЛИНК КЪМ … Continue reading »

Предоставяне на дейност по социална услуга: Приготвяне на храна за нуждите на деца и младежи в „Център за настаняване от семеен тип“ и „Защитено жилище“, гр. Червен бряг.

ДАТА: 18-01-2015 № 9049674 Описание: Обществена поръчка: Предоставяне на дейност по социална услуга: Приготвяне на храна за нуждите на деца и младежи … Continue reading »