С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг съобщава, че е изготвено разрешение за строеж № 14/02.02.2010 г. за обект: „Реконструкция и благоустрояване на жилищен … Continue reading »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община гр.Червен бряг уведомява всички заинтересовани, че от 01.05.2009 г. е в сила ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, обнародван … Continue reading »

Обявление №РД-11-203/09.12.2009

ДО МАРГАРИТА ПЕТРОВА ЧОЛАКОВА ДО ВАНЯ ДИМИТРОВА ЗЛАТАРОВА Ул.”ЕЛИН ПЕЛИН”, 9, ет.1 Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура” съобщава, … Continue reading »