СЪОБЩЕНИЕ

Община Червен бряг, област Плевен на основание чл.128, ал.2  ЗУТ  съобщава на заинтересованите страни, че  е изготвено изменение на   Подробен … Continue reading »

СЪОБЩЕНИЕ

На  29 септември  2010 г. /сряда /  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище … Continue reading »

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-11-133/31.08.2010г.

ДО МАТЕЙ ПЕТРОВ КЪНОВ ГР. ТРЯВНАВАНЯ СТЕФАНОВА ЗАГОРОВА ГР. СОФИЯТИХОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГР.СОФИЯ ВАНЬО ВЕЛЕВ ИВАНОВСОНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВАул.“ Искър“ 16, … Continue reading »