Във връзка с извършвани аварийно – ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 12.02.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче и …

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно – ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 11.02.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник и с. Сухаче.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“   СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно – ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 10.02.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“   СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните … Continue reading »