ВАЖНО ЗА ПОСТАВЕНИТЕ ПОД КАРАНТИНА!!

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЛИЦЕ  ПОСТАВЕНО  ПОД КАРАНТИНА !

  1. Няма право да напуска мястото на карантина. Пазаруването се извършва от другите членове на домакинството.
  2. При възможност самоизолиране в самостоятелно помещение и хранене в часове различни от тези на другите членове от домакинството.
  3. Използване на лични предпазни средства / маска/ при общуване с членовете на домакинството.Често проветряване на помещенията. Високо ниво на лична хигиена- често измиване на ръцете с топла вода и сапун, дезинфекция с препарат на спиртна основа. Дезинфекция на повърхности и санитарни възли с препарат с вирусоцидно действие / например белина/.
  4. Лицето под карантина трябва да спазва дистанция от минимум 1 м спрямо хората, с които съжителства, вкл. престой/спане в отделни помещения, редовно почистване на дръжки и общи повърхности, използване на отделни кърпи в банята, миене на ръце преди ядене, след използване на тоалетната и др.

 

  1. При поява на оплаквания/симптоми за COVID-19 (повишена температура, зачервено гърло,кашлица, затруднено дишане и др.) лицата да се свържат незабавно с
    общопрактикуващия си лекар и/или Регионална здравна инспекция –
    на телефон – 0879125264, а лица без общопрактикуващ лекар на 112.

 

  1. При неизпълнение на предписанието лицето наложено от РЗИ то подлежи на наказателна отговорност съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс – лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева, а в случаите на епидемия, пандемия, извънредно положение, свързано със смъртни случаи, на лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

 

  ВАЖНО ЗА ПОСТАВЕНИТЕ ПОД КАРАНТИНА