С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На    16  и 17  март  2020  година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг,  ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Съобщение за заседания на постоянните комисии -месец март 2020 г.

Всички материали за комисии – месец март 2020 г.