С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА

ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

Община Червен бряг уведомява всички, наематели на Общински пазар гр. Червен бряг, че на 19.08; 21.08 и 22.08.2019 г., предстои настаняване в наетите от тях помещения /магазини и маси/, след погасяване на задълженията за наем и ел. енергия, съгласно приложения график.

С уважение,

Вергиния Василева

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.

У Т В Ъ Р Д И Л

    ВрИД К М Е Т:………………….

                                                                             ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

 с/но Заповед №  РД -174/08.04.2019 г.

 

График за настаняване на наемателите на Общински пазар „Магазини“

№ на договор Наемател № магазин График за среща с наемателите      Час
1 354 „Светослав Лиловски“ ЕООД 3.28 19.08.2019 г. 09:00
2 353 ЕТ „Хепинес – Иванка Маноилова“ 2.4
3 356 Мирослав Петков Здравков 3.30
4 352 „Марин Тошев 59“ ЕООД 3.32
5 351 „Марин Тошев 59“ ЕООД 3.31
6 638 „Марин Тошев 59“ ЕООД 5.4
7 374 ЕТ „Филко Дичков“ 3.10 10:00
8 375 ЕТ „Филко Дичков“ 3.17
9 502 ЕТ „Филко Дичков“ 2.5
10 376 ЕТ „Анета Божилова“ 3.20
11 377 ЕТ „Анета Божилова“ 3.13
12 400 ЕТ „Аяди – Динко Петрова“ 9.00
13 359 ЕТ „Сиси – Силвия Златанова“ 3.12
14 184 ЕТ „Стефана Петрова – Плами 86“ 3.3
15 220 „Мони – Син 2010“ ЕООД 3.25 11:00
16 183 „Мони – Син 2010“ ЕООД 3.29
17 190 ЕТ „Иван Иванов – Комерс“ 8.2
18 197 „България Принт“ ЕООД 3.7
19 182 „Булмарк“ ЕООД 3.19
20 194 ЕТ „Ирина Божилова – 2013“ 2.2
21 185 Светлана Йорданова Битунска 11.5 12:00
22 186 „Лидана 88“ ЕООД 11.6
23 188 ЕТ „Брадърс 2010 – Румен Росенов“ 5.2
24 187 ЕТ „Румен Ванчуков – Комерс“ 8.1
25 193 ЕТ „Красимир Митев“ 3.24
25 192 ЕТ „Вили 90 – Виолета Томова“ 3.11   21.08.2019 г. 09:00
26 307 ЕТ „Ценков 64 – Петьо Ценков“ Помещение ЯМ- ям
27 191 ЕТ „Ценков 64 – Петьо Ценков“ 3.22
28 199 ЕТ „Елена Венкова Илиева“ 5.1
29 198 ЕТ „Елена Венкова Илиева“ 3.23
30 189 „Арт Дриймс“ ЕООД 3.6
31 618 „Централ -12“ ЕООД 2.1 10:00
32 730 ЕТ „Веселка Нго“ 3.5
33 503 ЕТ „Симона 2 – Николай Николов“ 6.2
34 1030 ЕТ „Сияна – ИД – Ивайло Димитров“ 6.1
35 734 ЕТ „Димови – Петя Димова“ 5.3
36 614 ЕТ „Петър Стоянов 2005“ 11.3 11:00
37 675 „Маринамед 2017“ ЕООД 11.7
38 615 ЕТ „Албена – Петя Банова“ 11.2
39 427 ЕТ „Вени 90 – Валентин Диков“ 7.2
41 613 ЕТ „Виолина 73 – Виолина Данчева“ 3.21
42 1065 ЕТ „Вики – Николина Петрешковска“ 3.26 12:00
43 1064 ЕТ „Вики – Николина Петрешковска“ 3.27
44 729 „Мега 2013“ ЕООД 3.16
45 959 „Мега 2013“ ЕООД 3.1
46 506 ЕТ „Илия Пешев“  2.3
47 507 ЕТ „Михаил Стефанов – 95“ 7.1
48 699 „Ком – Нет 2004“ ЕООД 3.8
49 698 „Ком – Нет 2004“ ЕООД 3.9
50 509 „Алекс ИВ – 2009“ ЕООД 8.3 13:00
51 731 „Стефано Итал – Червен бряг“ 3.15
52 732 „Стефано Итал – Червен бряг“ 3.14
53 733 „Стефано Итал – Червен бряг“ 3.2

У Т В Ъ Р Д И Л

    ВрИД К М Е Т:………………….

                                                                             ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

 с/но Заповед №  РД -174/08.04.2019 г.

График за настаняване на наемателите на Общински пазар „Маси“

 

№ на заявление Наемател № маса График за среща с наемателите      Час
1 44-К-150/25.06.19 Камелия Руменова Николова – ЗП 15 22.08.2019 г. 09:00
2 44-С-270/03.07.19 ЗП Симеон Петков Георгиев
3 44-И-265/28.06.19 Иван Стефанов Мариновски 47,48
4 44-Д-218/27.06.19 Димитър Илиев димитров 18
5 44-С-262/25.06.19 Стефка Георгиева Ефтимова – ЗП 14
6 44-Й-79/25.06.19 Йонка Кръстева Ненковска 8
7 44-А-160/25.06.19 ЗП Ангел Илиев Илиев 12
8 44-С-255/20.06.19 Светла Кунчева Петкова 4 10:00
9 38-00-868/20.06.19 ЕТ „Валери Янкински“ 2,3,4,5,6
10 44-Ц-154/20.06.19 Цвета Петкова Димитрова 48
11 38-00-837/20.06.19 ЕТ „Пенка Иванова – Ц.И.В“ – Станимир Цветанов 47
12 44-Н-211/20.06.19 Николинка Цекова Донурковска 17
13 38-00-884/24.06.19 ЕТ „Маргарита Каменова – 54“ 40