СЕЛО РАКИТА
П.к. 5998

Тел. код: 06590

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА :

Кмет : Нинчо Иванов

Ст. специалист : Веска Димитров : 06592/71 23

 

Село Ракита отстои на 18 км от гр. Червен бряг и 41 км от гр. Плевен.

Населението му през 1881 год. е било 2002 души, а сега /2004 год./ жителите му с постоянен адрес са 1079.

Има данни за училище още през 1850 год. Сега основното училище “Св.Св. Кирил и Методий” има 79 ученика, разпределени в 6 паралелки.

В с. Ракита още през 1894 год. е открита прогимназия, в която се учат много ученици от околните селища. Това е първата прогимназия в района.

Има православен храм, добре поддържан и ремонтиран. Няма свещеник.

Събор на селото се чества на Димитровден – 26 октомври.

Оброк – на Св.Илия.

Читалището е основано през0 1902-1903 год. Сегашният му наследник – читалище “Н.Й. Вапцаров” няма собствена сграда, библиотеката му се помещава в сградата на кметството.

Паметници и исторически обекти:

 • три надгробни могили из землището на селото
 • антични селища в района на селото и в м. “Умника”
 • могилата –градище в м. “Черковното”
 • паметник на загиналите от с. Ракита във войните на ХХ в.
 • Паметна плоча на част от загиналите воини във войните – намира се в селското гробище
 • Паметен знак на артилерист от лейбгвардията, участвал в боевете при Телиш 24-28 октомври 1877 г.

Природни забележителности:

 • м. “Езерото” с пещера
 • скален мост “Седларката”
 • ракитска могила
 • цер в двора на Витан Тодоров
 • бяла черница на тротоара на ул. “Ал. Стамболийски”
 • бяла черница в двора на Марин Тодоров, ул. “Хр. Ботев”№35

Земеделската земя на селото е 12 183 дка. Стопанисва се от двама арендатори и частни стопани.