ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ 1908”, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 – председател: Иванка Димитрова Велкова

тел. 0888483446; 0659 92073, e-mail: chitalishtevapcarov@gbg.bg

НЧ„СВЕТЛИНА 1999”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

– председател : Тихомир Константинов Георгиев

 тел. 0885436174; 0659 92875, e-mail: svetlina99@mail.bg

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1923”, С. БРЕСТЕ

– председател: Венислава Митова Симеонова

секретар: Даниела Петрова – тел. 0878 898271 e-mail: dundabg@abv.bg

НЧ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1925”, С. ГЛАВА

– председател: Галя Иванова Илиева

секретар: Емилия Василева – тел. 0889 793012 e-mail:nchlevski1925@abv.bg 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1927”, С. ГОРНИК

– председател: Стефка Тодорова Маринова, e-mail:sttmar@abv.bg

секретар: Марина Ангелова, тел. 0895905767 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1889”, ГР. КОЙНАРЕ

– председател: Светла Георгиева Макавеева

секретар: Лилия Нешева, тел. 0883382115, e-mail: svetlamakaveeva@abv.bg 

НЧ „ХР.БОТЕВ 1926“, С.ЛЕПИЦА

– председател: Боян Донков Андреев

секретар: Маргарита Димитрова –  тел. 0889096752 e-mail: m0617@abv.bg 

НЧ „ОГНЯНА 1899“, С.РАДОМИРЦИ

– председател: Данка Цветанова Атанасова

секретар: Нели Хинкова – тел. 0885 559291, e-mail: chogniana@abv.bg 

НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ 1928“-,С.РАКИТА

– председател: Тихомир Петков Станков

секретар: Марияна Иванова –  тел 0879 148103 e-mail: megi.nik@abv.bg

 НЧ „ТОДОР ПОПОВ 1927“, С.РЕСЕЛЕЦ

– председател: Иванка Величкова Петкова

секретар: Емилия Николова – тел. 0885 095629 e-mail: apostolova_em@abv.bg 

НЧ „ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927“, С.РУПЦИ

– председател: Диана Николаева Цветанова

секретар: Анета Архангелова; тел. 0878179571, e-mail: chitaliste_ruptsi@abv.bg

НЧ„ПРОСВЕТА 1925”, С. ДЕВЕНЦИ

– председател: Христина Иванова Иванова

секретар: Снежана Генова   – тел. 0876692424   e-mail: chitalisteprosveta_1925@abv.bg

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1921“ ,С.СУХАЧЕ

– председател: Краса Нинова Тодорова

секретар: Аделина Цветанова  –  тел. 0877 497248 ,e-mail: asen_zlatarov.s@abv.bg

НЧ „РАЗВИТИЕ 1897“,С.ТЕЛИШ

– председател: Георги Данчев

секретар: Даринка Василева – тел. 0883 318930, e-mail: razvitie_1897@abv.bg 

НЧ „МИТКО ЛАКОВ 1903“, С.ЧОМАКОВЦИ

– председател: Павел Иванов Иванов

секретар: Цветомира Георгиева – тел. 0895 740486 , e-mail: ntc_mitko_lakov@abv.bg

 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

регистрирани по Н А Р Е Д Б А за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Червен бряг

 

 • ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 2004

 

       Председател: Магда Цветанова Йотова   Тел. – 0878621726

 

 • ККП “ЗЛАТНА ЕСЕН“-ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 

              Председател: Иван Николов Пробойски   Тел. – 0899816014

 1. ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

             Председател: Ангелина Симеонова Ангелова

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ  – С.БРЕСТЕ

            Председател: Иван Илиев Цветков  Тел.- 0886337765

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.ГОРНИК

           Председател : Мария Тодорова Недялкова   Тел.- 0878533587

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ПЛАМЪК“- С.ДЕВЕНЦИ

          Председател: Розалия Симеонова Митева   Тел.- 0893417377

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „НАДЕЖДА“ – ГР.КОЙНАРЕ

 

         Председател: Симеон Иванов Христов   Тел. – 0876688401

 

 • „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА“ – ГР.КОЙНАРЕ

 

Председател: Николина Йорданова Карагьозова  Тел.- 0887257425

 

 • ПК „ ЛИПИТЕ“ – С.ЛЕПИЦА

 

Председател: Светлинка Христова Николова Тел.- 0887561257

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗЛАТНА ЕСЕН“ – С.РАДОМИРЦИ

 

          Председател: Христина Нетова Цолова  Тел.- 0882028286

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ – С.РАКИТА

 

         Председател: Верка Траянова Томова   Тел.- 0886820717

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.РУПЦИ

 

         Председател: Цветана Ненчова Лазарова  Тел.- 0879222439

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ К ЛУБ „СТАРИЯТ ДЪБ“ – С.СУХАЧЕ  

 

      Председател:   Цветанка Христова Краева   Тел. – 06572/2379     

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ТЕЛИШ

 

        Председател: Славка Сълева  Илкова Тел.- 0882716597

 

 • ДАМСКИ КЛУБ “ЛАДА“ – С. ТЕЛИШ

 

      Председател: Елена Лалова Бенчева Тел.- 0886805469

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ЧОМАКОВЦИ

 

        Председател: Славия Цанкова Николова   Тел.- 065742285


КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР

НА  ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ – 2019г.

УТВЪРДЕН ОТ  КМЕТА НА ОБЩИНАТА: инж. Данаил Вълов

Дата, месец

Културни инициативи Организатори

Месец януари

месец януари

Празничен народен календар. Зимни празници – организирано честване съвместно с пенсионерския клубове Читалища в общината

месец януари

171 години от рождението на Христо Ботев- библиотечни изяви. НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг и читалища в общината

1 януари

Васильовден – отбелязване на празника по населени места Читалищата на територията на общината

6 януари

Йордановден (Богоявление) – народен обичай Кметство и НЧ „Огняна 1899”

с. Радомирци

7 януари

Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки”
НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;

14 януари

Обичай „ Дойлада – надпяване на пръстени“
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита

21 януари

Бабин ден, Ден на родилната помощ Читалищата на територията на общината

месец януари

Издателска дейност: бр. 1 и2 на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книги.

Представяне на стихосбирката “Кат сън е Той…” –

Димитър Бутански

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

Месец февруари

14 февруари Трифоновден – празник на лозаря – Конкурс за най-добро домашно вино Община Червен бряг съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

14 февруари

Трифоновден – празник на лозаря.

Конкурс за най-добро домашно вино

Читалищата от общината

14 февруари

Празнично парти по случай Св.Валентин.

„В света на любовта“

НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
19 февруари 146 години от обесването на Васил Левски – ученически беседи и рецитали, библиотечни изяви, поднасяне на венци пред паметните знаци Читалищата от общината, община Червен бряг
23 февруари Кукерски празник Община Червен бряг съвместно с ФТК „Хайде на хорото“
месец февруари Кукерски карнавал НЧ “В.Левски1925“ – с.Глава
месец февруари Битова вечер „Зима край огнището“ НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
месец  февруари „Работилница за мартеници” Читалищата в общината
месец  февруари Издателска дейност: бр. 3 и 4  на “Вестник 21”

Начало на дарителската акция “Червенобрежки книги в Белгород”

Издаване и представяне на книгата на Марин Шкодров – “Телиш в националната и световна история”

Предпечатна подготовка на книги

НЧ “Светлина 1999» гр. Червен бряг
Месец  март
1 март Инициатива на Община Червен бряг – „ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО НА БАБА МАРТА“ Дирекция ХД
1 март Първо мартенски тържества – Баба Марта и

„Ден на самодееца“.

Читалищата, съвместно с детски градини и училища
3 март
 • панихида при Черния паметник в с. Телиш
 • Поднасяне венци на паметната плоча на Дядо Иван Комитата и паметници в общината.
 • тържествени концерти, изложби, радиопредавания, рецитали,  музикални продукции
гр.Червен бряг

НЧ „Развитие 1897” с.Телиш,

Читалищата от общината

8 март Международен ден на жената – празнични инициативи Читалища от общината,  училища и детски градини
10 март Сирни Заговезни НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;
16 март Тодоровден – кушии /традиционни надбягвания/ Читалища- с. Радомирци,

с. Горник, с. Сухаче, с. Глава

21 март „Пролет моя, моя бяла пролет…“ – пролетен празник за представяне на творчество и умения в различни области. НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908”
22 март Общински пролетен бал – за автентични носии. НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
24 март Пролетен бал –„Назад към корените – как съхраняваме традициите“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
22 – 25 март Първа пролет и Благовещение – концерти, ученически тържества, изложби, излети, спортни празници Читалищата от общината, съвместно с училищата и кметствата
27 март Международен ден на театъра НЧ „Развитие 1897” с.Телиш

месец март

Издателска дейност: бр. 5 и 6 на “Вестник 21”

Издаване и представяне на книгата  на Мирослав Михайлов “История на СОУ”

НЧ “Светлина 1999”гр. Червен бряг

Месец април

1 април Международен ден на хумора и шегата – забавни и хумористични програми Читалищата от общината
2 април Международен ден на детската книга Читалищата от общината
7 април Световен ден на здравето. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
месец  април Издателска дейност – бр. 7 и 8  на „Вестник 21”

Представяне книгата на Гергина Давидова

Предпечатна подготовка на  книга на Боян Ботев.

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
месец април Великденски празник“ На мегдана сред село, залюляло се хоро“ НЧ “В.Левски1925“ – с. Глава
20 – 21 април Пролетни народни празници и обичаи – пресъздаване на лазаруване, Конкурс за изплитане на венци, във връзка с Цветница, лазаруване Читалищата от общината
21 април „ Кумичене “ – ритуал на река Ръчене НЧ „Тодор Попов 1927“ с. Реселец
22 април Ден на Земята – срещи, разговори, изложби. Читалищата от общината
25 – 30 април Великденски музикални изяви, изложби,

годишни продукции

Читалищата от общината
месец април Седмица на детската книга и изкуства за деца:

маратон на четенето, конкурси, беседи, изложби

Читалищата от общината

Месец май

2 май

Традиционен събор в с. Радомирци НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци

1 – 6 май

Гергьовден. Ден на храбростта.

Гергьовски празници в селищата на общината

Честване Деня на Европа.

Традиционни културни празници в с. Реселец

Читалищата от общината

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец

4  май Национален фолклорен фестивал „Гергьовден” НЧ “Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре, съвместно с Кметство гр. Койнаре и Община Червен бряг
9 май Поднасяне на венци на паметници на загиналите във войните. гр.Червен бряг

Читалищата от общината

11 май XIV -ти Детско-юношески регионален конкурс за певци и инструменталисти „Фолклорни приумици“ –Червен бряг 2019 г. НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

11 май

Празник на библиотечните работници

-Работна среща с библиотекарите от общината.

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

10 – 18 май

Участия в XXIII  Старопланински събор “Балкан фолк 2019“ читалища в общината
24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

– Изложби, литературни срещи, годишни продукции;

– Празнични концерти, посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Общоградски концерт и връчване наградите за принос в духовната сфера

Читалищата от общината

Община Червен бряг

24 май „ Живият огън на традициите“ – представяне на изложба на престилки и носии „ Пътеки към миналото“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
17 май «Спасовден» – традиционен оброк на с. Лепица Кметство с. Лепица,   и Община Червен бряг
месец май Фолклорен фестивал „Северозападни напеви“- национално ниво НЧ „Христо Ботев 1927” с. Горник съвместно с Община Червен бряг;
месец май 120 години НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
месец май Издателска дейност – бр. 9 и 10 на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книга на Мирослав Михайлов

Представяне  книга на Боян Ботев

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
30 май ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ на формации, групи  и школи при читалището НЧ „Никола Йонков Вапцаров  1908” гр. Червен бряг
Месец юни
1 юни Национален конкурс „Мила Родино“ – под надслов „ Минало и настояще – баба, дядо и аз“. НЧ „Васил Христов 1927“ с. Рупци
1 юни

Ден на детето – спортни състезания, излети, празнични програми

Читалищата от общината
1 юни

Лятна програма „Читалището място за творческа изява и отдих на деца и юноши”

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
2 юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – радиопредавания, тържества, конкурси за Ботева поезия, изложби, походи Читалищата от общината
2 юни Патронен празник – на НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре
8 – 9 юни Втори  Национален фолклорен фестивал

„Ехо от Северозапада”

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
22 юни Седми  Национален фолклорен  фестивал „Пъстра шевица”-Червен бряг 2019 НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908” – Червен бряг
24 юни Ден на билките – « Еньова буля » НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
26 юни Ден на град Червен бряг:

90 години от обявяването на  Червен бряг за град и

120 години гарово селище.

Община Червен бряг
месец юни Честване  90 години от обявяването на  Червен бряг за град и 120 години гарово селище. Община Червен бряг
месец юни Празник на гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре
месец юни Издателска дейност – бр. 11 и 12 на «Вестник 21»

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг

месец юни Втори фолклорен събор «За героите на България»

НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица

Месец юли

месец юли

Летни занимания с децата в селищата на общината. Читалищата от общината
месец юли Издаване на бр. 13 и  14 на „Вестник 21” и книги на местни автори НЧ “Светлина 1999”
месец юли – авг. Участие на танцовите състави в Европейски шампионат по фолклор НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
20 юли Кулинарна изложба „Ехо от миналото“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
20 юли Илинден – традиционен оброк в м. “Езерото”

Честване на празника /курбани/ в селищата на общината

Община Червен бряг
Читалища и Кметства
месец юли VI Регионален Фолклорен преглед на народното   творчество

„ Глътка Жива Вода”

НЧ „Митко Лаков 1903“- с.Чомаковци
месец юли/август Лятна работа с ученици.
Читалища в общината
юли-август Участие на състави и самодейните колективи в национални, международни фестивали Читалища в общината

Месец август

месец август

Занимания с учениците от с. Девенци – „Най – дългото четене“ НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци

2 август

„Св. Илия Гръмовержец“ – оброк и водосвет на село Ракита
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита

август

IV Регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Глава се весели”
НЧ“В.Левски1925“ – с. Глава
месец август Закриване на лятната програма. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
месец август Традиционен събор на с. Глава НЧ“В.Левски1925“-с.Глава
месец август Издаване на бр. 15 и 16 на „Вестник 21” НЧ “Светлина 1999”

Месец септември

месец септември

Традиционен есенен панаир “Червен бряг 2019“

Община Червен бряг

1 – 30 септември

Европейски дни на наследството – мероприятия, свързани с фолклорното богатство и културно – историческо наследство на региона.

Община Червен бряг

Читалищата в общината

6 септември

Съединението на България /1885/ – библиотечни изяви, дискусии, празнични концерти

Община Червен бряг

Читалищата в общината

14 септември

Празник на реселешкия воден лук

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец

15 септември

Посрещане на първокласниците и първа среща с книгата
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита

месец септември

Издаване на бр. 17 и 18 на „Вестник 21” НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
22 септември 111   години от обявяване независимостта на България –

празнични прояви в селищата от общината

Община Червен бряг

читалищата в общината

22 септември «Всичко, що е българско» – празник на регионално ниво НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци
месец септември Фестивал „Радомирци пее и танцува“ НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
месец  септември Участие на самодейни състави в национални и     регионални фестивали – Кюстендил, с. Дъбен, Слънчев бряг и др.

Читалищата в общината

Месец октомври
1 октомври Ден на българската поезия.

Международен ден на музиката.

Международен ден на възрастните хора:

Читалищата в общината
1 октомври Ден на поезията-литературно четене от местни творци
НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг
5 октомври IX Национален фестивал за песенно творчество „Христо Ковачев” НЧ „Тодор Попов 1927”  с. Реселец
м. октомври Издателска дейност – бр. 19 и 20 на „Вестник 21”,

изложба и представяне книга на местен автор

НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг
26 – 27 октомври Традиционни събори на селата: Ракита,     Рупци, Чомаковци, Бресте, Лепица НЧ – с. Ракита, Рупци, Чомаковци, Бресте, Лепица

24 – 28 октомври

Дни на село Телиш

–  142 год. от освобождението на с. Телиш – панихида при Черния паметник,

–  Празник на храм „Св. Вмч. Димитрий” – общоселски курбан

–  122 год. от основаването на читалището- театрална постановка  „Суматоха“ – премиера СТС „Ретро“.

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш съвместно с кметството и Община Червен бряг

Месец ноември

1 ноември Ден на народните будители –

тържества, радиопредавания, изложби

Община Червен бряг

Читалищата от общината

ноември Събор на село Телиш НЧ „Развитие 1897” с.Телиш, съвм.  с кметство с.Телиш
21 ноември Ден на християнското семейство Читалищата от общината
22 ноември XI регионален рецитаторски конкурс „За него – Живота” НЧ  „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг
м. ноември Издаване  на бр. 21 и 22 на “Вестник 21”

Празник на народната песен – второ издание

Изложба 20 години “Светлина”

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
м. ноември Участие в Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“- гр. Банско НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
м. ноември Събор на с.Сухаче

«Есенен панаир на плодородието»

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
Месец декември
1 декември

Световен ден за борба срещу СПИН

Община Червен бряг, училища, читалища
месец декември

Празник „20 години читалище Светлина“

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
декември

Украсяване и запалване на коледна елха, работилничка за сурвакници.

Читалищата от общината
декември Издаване на бр. 23 и 24 на “Вестник 21”

Празник “20 години читалище “Светлина”

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
24 – 25 дек. Коледни празници в селищата на общината

Коледуване по домовете

Читалищата от общината
6 – 31 декември Коледни и Новогодишни празници в Община Червен бряг:

– КОЛЕДНА ПРОДУКЦИЯ на Детска фолклорна танцова школа “ ТЕМПО“ при читалището

– „Да пребъде Коледа” – IX Национален фестивал на коледарските групи;

– Инициатива „Вълшебна Коледна  елха“

–  Тържествено запалване светлините на Коледната елха

–  Коледен концерт

–  Посрещане на Новата 2020 година – тържество на площада

Община Червен бряг и читалищата от общината

Ч-ще „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с  Община Червен бряг,

Община Червен бряг

Община Червен бряг

Културният календар е съставен въз основа на предложенията на културните институции на територията на общината и отразява най-характерното от бита и традициите на региона.

    Той е отворена система –  може да се допълва или изменя през годината в зависимост от финансовите възможности на Общината и възникналите обстоятелства и потребности.

Съгласувал:

Десислава Белчева

Директор на Дирекция „ХД”И

 

Изготвил:

Диана Цветанова

Ст. експерт Дирекция „ХД”