ЧИТАЛИЩА В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ 1908”, ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 – председател: Иванка Димитрова Велкова

тел. 0888483446; 0659 92073, e-mail: [email protected]

НЧ„СВЕТЛИНА 1999”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

– председател : Тихомир Константинов Георгиев

 тел. 0885436174; 0659 92875, e-mail: [email protected]

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1923”, С. БРЕСТЕ

– председател: Венислава Митова Симеонова

секретар: Даниела Петрова – тел. 0878 898271 e-mail: [email protected]

НЧ„ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1925”, С. ГЛАВА

– председател: Галя Иванова Илиева

секретар: Емилия Василева – тел. 0889 793012 e-mail:[email protected] 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1927”, С. ГОРНИК

– председател: Стефка Тодорова Маринова, e-mail:[email protected]

секретар: Марина Ангелова, тел. 0895905767 

НЧ„ХРИСТО БОТЕВ 1889”, ГР. КОЙНАРЕ

– председател: Светла Георгиева Макавеева

секретар: Лилия Нешева, тел. 0883382115, e-mail: [email protected] 

НЧ „ХР.БОТЕВ 1926“, С.ЛЕПИЦА

– председател: Боян Донков Андреев

секретар: Маргарита Димитрова –  тел. 0889096752 e-mail: [email protected] 

НЧ „ОГНЯНА 1899“, С.РАДОМИРЦИ

– председател: Данка Цветанова Атанасова

секретар: Нели Хинкова – тел. 0885 559291, e-mail: [email protected] 

НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ 1928“-,С.РАКИТА

– председател: Тихомир Петков Станков

секретар: Марияна Иванова –  тел 0879 148103 e-mail: [email protected]

 НЧ „ТОДОР ПОПОВ 1927“, С.РЕСЕЛЕЦ

– председател: Иванка Величкова Петкова

секретар: Емилия Николова – тел. 0885 095629 e-mail: [email protected] 

НЧ „ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927“, С.РУПЦИ

– председател: Диана Николаева Цветанова

секретар: Анета Архангелова; тел. 0878179571, e-mail: [email protected]

НЧ„ПРОСВЕТА 1925”, С. ДЕВЕНЦИ

– председател: Христина Иванова Иванова

секретар: Снежана Генова   – тел. 0876692424   e-mail: [email protected]

НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1921“ ,С.СУХАЧЕ

– председател: Краса Нинова Тодорова

секретар: Аделина Цветанова  –  тел. 0877 497248 ,e-mail: [email protected]

НЧ „РАЗВИТИЕ 1897“,С.ТЕЛИШ

– председател: Георги Данчев

секретар: Даринка Василева – тел. 0883 318930, e-mail: [email protected] 

НЧ „МИТКО ЛАКОВ 1903“, С.ЧОМАКОВЦИ

– председател: Павел Иванов Иванов

секретар: Цветомира Георгиева – тел. 0895 740486 , e-mail: [email protected]

 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ

регистрирани по Н А Р Е Д Б А за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в община Червен бряг

 

 • ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ 2004 – ОБЕДИНЕНИ

 

        Председател: Магда Цветанова Йотова   Тел. – 0878621726

 

 • ККП “ЗЛАТНА ЕСЕН“-ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

 

               Председател: Иван Николов Пробойски   Тел. – 0899816014

 1. ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНВАЛИДИТЕ

              Председател: Тотка Тодорова Цветкова  Тел. – 0878481230

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ  – С.БРЕСТЕ

             Председател:  Иван Илиев Цветков  Тел.- 0886337765

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.ГОРНИК

            Председател : Мария Тодорова Недялкова   Тел.- 0878533587

 1. ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ПЛАМЪК“- С.ДЕВЕНЦИ

           Председател: Розалия Симеонова Митева   Тел.- 0893417377

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „НАДЕЖДА“ – ГР.КОЙНАРЕ

 

          Председател: Симеон Иванов Христов   Тел. – 0876688401

 

 • „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА“ – ГР.КОЙНАРЕ

 

 Председател: Николина Йорданова Карагьозова  Тел.- 0887257425

 

 • ПК „ ЛИПИТЕ“ – С.ЛЕПИЦА

 

 Председател: Светлинка Христова Николова Тел.- 0887561257

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗЛАТНА ЕСЕН“ – С.РАДОМИРЦИ

 

           Председател: Маргарита Иванова Тодорова   Тел.- 0885352556

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ – С.РАКИТА

 

          Председател: Виолета Йорданова Петкова   Тел.- 0888872901 

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗДРАВЕЦ“ – С.РУПЦИ

 

          Председател: Цветана Ненчова Лазарова  Тел.- 0879222439

 

 •  ПЕНСИОНЕРСКИ К ЛУБ „СТАРИЯТ ДЪБ“ – С.СУХАЧЕ  

 

       Председател:   Гроздана Миланова Атанасова   Тел. – 06572/2246

     

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ТЕЛИШ

 

         Председател: Славка Сълева  Илкова Тел.- 0882716597

 

 • ДАМСКИ КЛУБ “ЛАДА“ – С. ТЕЛИШ

 

       Председател: Елена Лалова Бенчева Тел.- 0886805469

 

 • ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЕДЕЛВАЙС“ – С.ЧОМАКОВЦИ

 

         Председател: Надя Вутова Додева   Тел.- 0877409800


КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАР

 

НА  ОБЩИНА  ЧЕРВЕН БРЯГ – 2020 г.

 

УТВЪРДЕН ОТ  КМЕТА НА ОБЩИНАТА: Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

 

Дата, месец

Културни инициативи Организатори

Месец януари

месец януари

Празничен народен календар. Зимни празници – организирано честване съвместно с пенсионерски клубове Читалища в общината

месец януари

172 години от рождението на Христо Ботев- библиотечни изяви. НЧ„Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг и читалища в общината

1 януари

Васильовден – отбелязване на празника по населени места Читалищата на територията на общината

6 януари

Йордановден (Богоявление) – народен обичай Кметство и НЧ „Огняна 1899”

с. Радомирци

7 януари

Ивановден – автентично пресъздаване на обичая „Къпанки”
НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;

14 януари

Обичай „ Дойлада – надпяване на пръстени“
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита

21 януари

Бабин ден, Ден на родилната помощ Читалища и пенсионерски клубове на територията на общината

месец януари

Издателска дейност: бр. 1 и 2 на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книги.

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

Месец февруари

14 февруари Трифоновден – празник на лозаря – Конкурс за най-добро домашно вино Община Червен бряг съвместно с НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг

14 февруари

Трифоновден – празник на лозаря.

Конкурс за най-добро домашно вино

Читалища и ПК от общината

15 февруари

Кукерски празник Община Червен бряг съвместно с ФТК „Хайде на хорото“

18 февруари

85 год. от рождението на Дамян Дамянов. Беседа-разговор с поетесата Надежда Захариева НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
19 февруари 147 години от обесването на Васил Левски – ученически беседи и рецитали, библиотечни изяви, поднасяне на венци пред паметните знаци Община Червен бряг, Национално дружество „Традиция“ – РК “Крали Марко“ Червен бряг,

читалища, училища от общината

месец февруари Кукерски карнавал НЧ “В.Левски1925“ – с. Глава
месец февруари Битова вечер „Седянка край огнището“ НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
месец  февруари „Работилница за мартеници” Читалищата в общината
месец  февруари Издателска дейност: бр. 3 и 4  на “Вестник 21”

Предпечатна подготовка на книги

НЧ “Светлина 1999» гр. Червен бряг
месец  февруари Стартира Национален конкурс „Мила Родино“ – под надслов “170 години от рождението на Иван Вазов“ НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци
Месец  март
1 март Инициатива на Община Червен бряг – „ВЪЛШЕБНОТО ДЪРВО НА БАБА МАРТА“ Отдел  ХД
1 март Първомартенски тържества – Баба Марта и „Ден на самодееца“ Читалищата, съвместно с детски градини, училища, ПК
1 март Сирни Заговезни НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец;
2 март

3 март

 • Пътуващо читалище“Бащино огнище“ – Ивайло Шопски
 • поднасяне венци и представяне на книги.
 • панихида при Черния паметник в с. Телиш
 • Поднасяне венци на паметната плоча на Дядо Иван Комитата и паметници в общината.
 • тържествени концерти, изложби, радиопредавания, рецитали,  музикални продукции, възстановка
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита

Община Червен бряг

НЧ „Развитие 1897” с.Телиш,

Читалищата от общината

Национално дружество „Традиция“ – РК“Крали Марко“ Червен бряг

7 март Тодоровден – кушии /традиционни надбягвания/ Читалища- с. Радомирци,

с. Горник, с. Сухаче, с. Глава

8 март Международен ден на жената – празнични инициативи Читалища от общината, ПК, училища и детски градини
22 март Традиционен  пролетен бал – за автентични носии. НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
22 март Пролетен празник –„Как съхраняваме традициите“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
25 март Представяне на постановката „Пусто село, опустело“ по Чудомир – СТС “Ретро“ – Телиш НЧ „Развитие 1897” с.Телиш
25 март „Пролет моя, моя бяла пролет…“ – пролетен празник за представяне на творчество и умения в различни области. НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908”
22 – 25 март Първа пролет и Благовещение – концерти, ученически тържества, изложби, излети, спортни празници Читалищата от общината, съвместно с училищата и кметствата
27 март Международен ден на театъра НЧ „Развитие 1897” с.Телиш

месец март

Издателска дейност: бр. 5 и 6 на “Вестник 21” НЧ “Светлина 1999”гр. Червен бряг

Месец април

1 април Международен ден на хумора и шегата – забавни и хумористични програми Читалищата от общината
2 април Международен ден на детската книга Читалищата от общината
4 април XV Детско-юношески регионален конкурс за певци и инструменталисти „Фолклорни приумици“ –Червен бряг 2020 г. НЧ „Н. Й. Вапцаров  1908” гр. Червен бряг
7 април Световен ден на здравето. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
месец април Великденски празник“ На мегдана сред село, залюляло се хоро“ НЧ “В.Левски1925“ – с. Глава
11 – 12 април Пролетни народни празници и обичаи – пресъздаване на лазаруване, Конкурс за изплитане на венци, във връзка с Цветница, лазаруване Читалищата от общината, училища, детски градини
12 април „ Кумичене “ – ритуал на река Ръчене НЧ „Тодор Попов 1927“ с. Реселец
17 – 21 април Великденски музикални изяви, изложби,

годишни продукции

Читалищата от общината
22 април Ден на Земята – срещи, разговори, изложби. Читалищата от общината
месец април Седмица на детската книга и изкуства за деца:

маратон на четенето, конкурси, беседи, изложби

Читалищата от общината
месец април Издателска дейност – бр. 7 и 8  на „Вестник 21” НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг

Месец май

2 май

Традиционен събор в с. Радомирци НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци

1 – 6 май

Гергьовден. Ден на храбростта.

Гергьовски празници в селищата на общината

Честване Деня на Европа.

Традиционни културни празници в с. Реселец

Читалищата от общината

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец

2  май Национален фолклорен фестивал „Гергьовден” НЧ “Хр. Ботев 1889” гр. Койнаре, съвместно с кметство гр. Койнаре и Община Червен бряг
9 май Поднасяне на венци на паметници на загиналите във войните. Община Червен бряг

Читалищата от общината

11 май

Празник на библиотечните работници

– „От нас, за вас“

-Работна среща с библиотекарите от общината.

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш

11 май

Бал на  автентични носии НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица

14 – 18 май

Участия в XXIV  Старопланински събор “Балкан фолк 2020“ читалища в общината
16 май Втори Национален фолклорен фестивал „ Напеви от северозапада 2020 с. Горник“ НЧ „Христо Ботев 1927” с. Горник съвместно с Община Червен бряг;
17 май «Спасовден» – традиционен оброк на с. Лепица Кметство с. Лепица,   и Община Червен бряг
24 май Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

– Изложби, литературни срещи, годишни продукции;

– Празнични концерти, посветени на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Общоградски концерт и връчване наградите за принос в духовната сфера

Читалищата от общината,

училища, детски градини

Община Червен бряг

месец май Издателска дейност – бр. 9 и 10 на “Вестник 21” НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
30 май ГОДИШНИ ПРОДУКЦИИ на формации, групи  и школи при читалището НЧ „Никола Йонков Вапцаров  1908” гр. Червен бряг
Месец юни
1 юни

Детско празнично шоу

Ден на детето – спортни състезания, излети, празнични програми

Община Червен бряг

Читалищата от общината

1 юни

Лятна програма „Читалището място за творческа изява и отдих на деца и юноши”

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
2 юни Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – радиопредавания, тържества, конкурси за Ботева поезия, изложби. Читалища и училища от общината
2 юни Патронен празник – на НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре
13 – 14 юни Трети  Национален фолклорен фестивал

„Ехо от Северозапада”

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
20 юни Осми  Национален фолклорен  фестивал „Пъстра шевица”-Червен бряг 2020 НЧ  „Н. Й. Вапцаров 1908” – Червен бряг
24 юни Ден на билките – « Еньова буля » НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
26 юни Ден на град Червен бряг: Община Червен бряг
27 юни Национален конкурс „Мила Родино“ – под надслов “170 години от рождението на Иван Вазов“ НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци
месец юни Празник на гр. Койнаре НЧ „Христо Ботев 1889” гр. Койнаре
месец юни Издателска дейност – бр. 11 и 12 на «Вестник 21»

НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг

месец юни Трети фолклорен събор «За героите на България»

НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица

Месец юли

месец юли

Летни занимания с децата в селищата на общината. Читалищата от общината

11 юли

VII Регионален Фолклорен преглед на народното   творчество

„ Глътка Жива Вода”

НЧ “Митко Лаков 1903”- с.Чомаковци
20 юли Кулинарна изложба „Назад към корените“ НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
20 юли Илинден – традиционен оброк в м. “Езерото”

Честване на празника /курбани/ в селищата на общината

Община Червен бряг,
читалища и кметства
месец юли/август Лятна работа с ученици.
Читалища в общината
месец юли Издаване на бр. 13 и  14 на „Вестник 21” и книги на местни автори НЧ “Светлина 1999”
Юли/август Участие на танцовите състави в Европейски шампионат по фолклор

Участие на състави и самодейните колективи в национални, международни фестивали

НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче

Читалища в общината

Месец август

месец август

Занимания с учениците от с. Девенци – „Най – дългото четене“ НЧ „Просвета 1925“ с. Девенци

2 август

„Св. Илия Гръмовержец“ – оброк и водосвет на село Ракита
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита

7 август

V Регионален фолклорен фестивал „Тъпан бие, хоро се вие, Глава се весели”
НЧ“В.Левски1925“ – с. Глава

7 – 9 август

XII Национален събор на българското народно творчество  Копривщица
Читалища и пенсионерски клубове в общината

15 август

Успение Богородично/Голяма Богородица/ – оброк и водосвет на село Рупци и Чомаковци
Кметства – Рупци и Чомаковци

23 август

Фолклорен празник „Крокмача и овчите продукти“

с Мастер шеф Валери Нешов

НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928“ с. Ракита
месец август Закриване на лятната програма. НЧ „Развитие 1897” с. Телиш
месец август Традиционен събор на с. Глава НЧ“В.Левски1925“- с. Глава
месец август Издаване на бр. 15 и 16 на „Вестник 21” НЧ “Светлина 1999”

Месец септември

месец септември

Традиционен есенен панаир “Червен бряг 2020“

Община Червен бряг

1 – 30 септември

Европейски дни на наследството – мероприятия, свързани с фолклорното богатство и културно – историческо наследство на региона.

Община Червен бряг,

читалищата в общината

6 септември

Съединението на България /1885/ – библиотечни изяви, дискусии, празнични концерти

Община Червен бряг,

читалищата в общината

12 септември

Празник на реселешкия воден лук под надслов

“Златна есен в село Реселец“

НЧ „Тодор Попов 1927” с. Реселец

15 септември

Посрещане на първокласниците и първа среща с книгата
НЧ „Н. Й. Вапцаров 1928” с. Ракита
22 септември 112   години от обявяване независимостта на България –

празнични прояви в селищата от общината

Община Червен бряг,

читалищата в общината

22 септември «Всичко, що е българско» – празник на регионално ниво НЧ „Васил Христов 1927” с. Рупци
26 септември IV Регионален фолклорен фестивал „Радомирци пее и танцува“ НЧ „Огняна 1899” с. Радомирци
месец септември Втори фолклорен фестивал “Хоро и фолклорни умения“

НЧ „Хр. Ботев 1926” с. Лепица

месец  септември Участие на самодейни състави в национални и регионални фестивали – Кюстендил, с. Дъбен, Слънчев бряг и др.

Читалищата в общината

месец септември

Издаване на бр. 17 и 18 на „Вестник 21” НЧ  “Светлина 1999” гр. Червен бряг
Месец октомври
1 октомври Ден на българската поезия.

Международен ден на музиката.

Международен ден на възрастните хора:

Читалища и пенсионерски клубове в общината
1 октомври Ден на поезията-литературно четене от местни творци
НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг
3 октомври X Национален фестивал за песенно творчество

 „Христо Ковачев”

НЧ „Тодор Попов 1927”  с. Реселец
17 октомври „Фестивал на веселието и трудолюбието“ НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
м. октомври Издателска дейност – бр. 19 и 20 на „Вестник 21”,

изложба и представяне книга на местен автор

НЧ „Светлина 1999” гр. Червен бряг
24 – 25 октомври Традиционни събори на селата: Ракита, Рупци, Чомаковци, Бресте, Лепица НЧ и кметства – с. Ракита, Рупци, Чомаковци, Бресте, Лепица

24 – 28 октомври

Дни на село Телиш

–  143 год. от освобождението на с. Телиш – панихида при Черния паметник,

–  Празник на храм „Св. Вмч. Димитрий” – общоселски курбан

–  123 год. от основаването на читалището- театрална постановка на СТС „Ретро“.

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш съвместно с кметството и Община Червен бряг

Месец ноември

1 ноември Ден на народните будители –

тържества, радиопредавания, изложби

Община Червен бряг,

читалища, училища, детски градини от общината

19 ноември XII регионален рецитаторски конкурс „За него – Живота” НЧ  „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг
21 ноември Ден на християнското семейство Читалищата от общината
м.ноември Събор на село Телиш НЧ „Развитие 1897” с.Телиш,  кметство с.Телиш
м. ноември Издаване  на бр. 21 и 22 на “Вестник 21” НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
м. ноември Участие в Международен фестивал на изкуствата „Утринна звезда“- гр. Банско НЧ „Асен Златаров 1921” с. Сухаче
Месец декември
1 декември

Световен ден за борба срещу СПИН

Община Червен бряг, училища, читалища
декември

Украсяване и запалване на коледна елха,

 работилници за предмети за коледен базар.

Читалищата от общината
декември Издаване на бр. 23 и 24 на “Вестник 21”

Празник “21 години читалище “Светлина”

НЧ “Светлина 1999” гр. Червен бряг
24 – 25 дек. Коледни празници в селищата на общината

Коледуване по домовете

Читалища, пенсионерски клубове, кметства, училища, детски градини от общината
6 – 31 декември Коледни и Новогодишни празници в Община Червен бряг:

– КОЛЕДНА ПРОДУКЦИЯ  на формации, групи и школи при читалището.

– „Да пребъде Коледа” – X Национален фолклорен фестивал

– Инициатива „Вълшебна Коледна  елха“

–  Тържествено запалване светлините на Коледната елха

–  Коледен концерт

–  Посрещане на Новата 2021 година – тържество на площада

Община Червен бряг и читалищата от общината

НЧ „Н.Й.Вапцаров 1908” – Червен бряг

НЧ „Развитие 1897” с. Телиш, съвместно с  Община Червен бряг,

Община Червен бряг

Община Червен бряг

*** Национален фолклорен фестивал Община Червен бряг

Културният календар е съставен въз основа на предложенията на културните институции на територията на общината и отразява най-характерното от бита и традициите на региона.

Той е отворена система –  може да се допълва или изменя през годината в зависимост от финансовите възможности на Общината и възникналите обстоятелства и потребности.

 Съгласувал:

 Десислава Белчева

 Началник отдел „ХД”

Изготвил:

Диана Цветанова

Ст. експерт  „ХД”