О Б Я В А

Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към Община Червен бряг набира кандидати за работа като … Continue reading »

П О К А Н А за провеждане на консултации за определяне състава на комисия по чл.242, ал.7 от ИК

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ПП „ГЕРБ” ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ” ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО … Continue reading »