СЪОБЩЕНИЕ

В  изпълнение на Наредба  № 15 от 2004 г. за опазаване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините … Continue reading »

О Б Я В А

Община Червен бряг търси да назначи ветеринарен лекар на граждански договор  за приюта за бездомни кучета в с. Чомаковци. Документите … Continue reading »