О Б Я В А

О Б Я В А ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ОТДЕЛ „АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” СЪОБЩАВА  ЧЕ, ОТДЕЛА НЯМА ДА … Continue reading »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг съобщава, че в Държавен вестник бр.40 от 29.05.2012 г. е публикувано решение № 169 от 14 май … Continue reading »

ОБЯВА

ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИВАНЕТО НА ПЛУВНО ЛЯТО 2012 ГОДИНА, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАБИРА СПАСИТЕЛИ ЗА ПЛУВНИЯ КОМПЛЕКС В СПОРТНАТА ЗАЛА. … Continue reading »