С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Асоциация „Жени без остеопороза-21” със съдействието на Община Червен бряг и Регионална здравна инспекция гр. Плевен организират информационна и скринингова … Continue reading »