С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Асоциация „Жени без остеопороза-21” със съдействието на Община Червен бряг и Регионална здравна инспекция гр. Плевен организират информационна и скринингова … Continue reading »

О Б Я В А

  Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен … Continue reading »

ОБЯВА за продажба на имот

  Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба имот: частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 80501.804.248, … Continue reading »