ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Ремонт на пътна мрежа на територията на Община Червен бряг по обособени позиции: I. Обособена позиция 1: Ремонт на общински … Continue reading »

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Въоръжена, денонощна физическа охрана на обект: Екопътека „Тектонски гребен“ – с.Реселец, община Червен бряг.   Вижте поканата документите за участие … Continue reading »

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2012/2013г. по обособени позиции: I.Обособена позиция 1: Улици … Continue reading »