СЪОБЩЕНИЕ

На  29 септември  2010 г. /сряда /  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище … Continue reading »

ОБЯВЛЕНИЕ № РД-11-133/31.08.2010г.

ДО МАТЕЙ ПЕТРОВ КЪНОВ ГР. ТРЯВНАВАНЯ СТЕФАНОВА ЗАГОРОВА ГР. СОФИЯТИХОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГР.СОФИЯ ВАНЬО ВЕЛЕВ ИВАНОВСОНЯ ТОДОРОВА ИВАНОВАул.“ Искър“ 16, … Continue reading »

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУП-ПСОВ РЕСЕЛЕЦ

ДО ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА БРАНИМИР ТОШКОВ ПЕТРОВ ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ МЛАДЕНОВ НАДЕЖДА ИВАНОВА ИВАНОВА СИМЕОНКА БАНОВА ЦАНОВА СВЕТОСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ РУМЕН … Continue reading »

Съобщение за промяна на ПУП

ДО МАТЕЙ ПЕТРОВ КЪНОВ ГР. ТРЯВНА ВАНЯ СТЕФАНОВА ЗАГОРОВА ГР. СОФИЯ ТИХОМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГР.СОФИЯ Община Червен бряг, дирекция „Строителство … Continue reading »

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА НЕДА ХРИСТОВА САВЧЕВА, НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА НЕДА ХРИСТОВА САВЧЕВА,НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура” съобщава, … Continue reading »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план … Continue reading »

Обявление …

ДО СВЕТЛИН ГЕНОВ СИМЕОНОВул.КНЯЗ БОРИС І, № 83, гр.ЛУКОВИТ Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура” съобщава, че е изготвена … Continue reading »