СЪОБЩЕНИЕ

Община Червен бряг, област Плевен на основание чл.128, ал.2  ЗУТ  съобщава на заинтересованите страни, че  е изготвено изменение на   Подробен … Continue reading »