Заседание – 1.10.2015

Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 01.10.2015 г. Решение № 1136 – Относно: Пряко предаване на … Continue reading »

Заседание – 16.09.2015

 Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 16.09.2015 г.  Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »

Заседание – 29.07.2015

 Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 29.07.2015 г.  Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »

Заседание – 13.07.2015

 Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 13.07.2015 г. Решение № 1091 – Относно: Пряко предаване на … Continue reading »

Заседание – 25.06.2015

Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 25.06.2015 г. Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »
Заседание – 27.05.2015

Заседание – 27.05.2015

 Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 27.05.2015 г.  Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »

Заседание – 30.04.2015

 Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 30.04.2015 г.  Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »

Заседание – 31.03.2015

Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 31.03.2015 г.  Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »
Заседание – 17.02.2015

Заседание – 17.02.2015

Решения от заседание на Общински съвет – Червен бряг – 17.02.2015 г. Приложения към решения от заседание на Общински съвет … Continue reading »